Sapaturi si umpluturi fundatii

Sapatura este operatia de indepartare a pamantului in vederea executarii fundatiei unei constructii sau a dispunerii sub nivelul terenului a unor conducte sau instalatii. Se executa dupa planul de sapatura din proiectul de executie si are, de regula forme regulate, poligonale sau circulare.

In primul rand se preda amplasamentul de catre beneficiar catre executant.

Aceasta operatiune se face pe baza de P.V. de predare-primire a aplasamentului şi a bornelor de reper de către clientul lucrării împreună cu delegatul proiectantului general. În P.V. se menţionează că nu există nici o instalaţie subteranâ care să prezinte pericol de avarie sau accidente de muncă (conductă de gaze, apă, cabluri electrice sau telefonice).

Nu se admite executarea lucrărilor sub cabluri LEA, de înaltă şi joasă tensiune cu mijloacele de transport. Odată cu predarea amplasamentului se face şi predarea bornelor de control pentru execuţie şi urmărirea post-execuţie, cu reţeaua de coordanate corespunzătoare.

Efectuarea sapaturilor pentru groapa de fundatie

La executarea sapaturilor, trebuie avute in vedere urmatoarele:

- Trebuie mentinut echilibrul natural al pamantului in jurul gropii de fundatii sau in jurul fundatiilor pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sau in curs de executie si a instalatiilor existente in pamant, sa nu fie influentata.

- Trebuie asigurata mentinerea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de fundatie.
- Trebuie asiguratã securitatea muncii in timpul lucrarilor.
- Coborirea nivelului apelor subterane pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat.
- Asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.
- Verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect din punct de vedere al calitatii terenului, inscrierea dimensiunilor si a pozitiilor in limitele tolerantelor prescrise.
- Daca, caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza a se lua se vor stabili impreuna cu proiectantul si numai in scris.
- Inscrierea in registrul de procese-verbale de lucrari ce devin ascunse.

Se tine cont de:

- Operatiile de realizare a fundatiilor, deci si a sapaturilor, devin prin tehnologia de executie, lucrari ascunse care trebuie tratate cu deosebita atentie intrucat fundatiile reprezinta elemente de rezistenta ale unei constructii de a caror calitate depinde continuarea si siguranta celorlalte lucrari.

- Metodele actuale de executie ale fundatiilor au un grad ridicat de mecanizare. Vitezele optime de lucru ale utilajelor se obtin numai in conditii de lucru adecvate, care permit mobilitate maxima utilajelor si vehiculelor. Prin urmare, trebuie sa se prevada un sistem de drumuri de santier eficace si bine intretinute pentru a se putea lucra in ritm sustinut in toate anotimpurile.

- Se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor din santier, pentru a crea conditii de lucru in uscat si a evita patrunderea apelor in zonele de sub viitoarele fundatii si pentru a evita epuismente inutile.
- Trasarea si marcarea clara a tuturor retelelor subterane: electrice, telefonice, gaz, apa si canalizare are o importanta deosebita.
- De asemenea trebuie luate masuri de siguranta prin consultarea organelor de resort, ori de cate ori drumurile sunt traversate de cabluri aeriene.
- Alegerea utilajului care se potriveste cel mai bine pentru lucrarile respective constituie un factor foarte important.
- Este obligatoriu ca la excavatiile pentru fundatii sa se asigure stabilitatea malurilor sapaturii. Prabusirea peretilor unei transei adanci si inguste poate provoca chiar pierderi umane.
Cum se pregatesc lucrarile

Pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor de fundatii executantul trebuie sa primeasca din partea unitatii de proiectare o serie de date cuprinse in proiectul de executie si anume:

a) Studiul geotehnic in care sa se gaseasca date referitoare la:

- stratificatia terenului
- grosimea, natura, coeziunea si umiditatea straturlor
- unghiul de frecare interna
- cota apelor subterane
- debitul apelor si coeficientul de permeabilitate
- presiuni admise pe teren

b) Detalii de executie a fundatiilor ce cuprind:

- plan general de fundatii
- planul de sapaturi (umpluturi)
- plan de epuismente (daca este necesar)
- detalii de executie (cofraj si armare) pentru fiecare tip in parte.

Principalele lucrari pregatitoare

- Defrisarea
- Amenajarea terenului:stringerea in gramezi si transportul in afara zonei de lucru a zapezii (daca e cazul),decopertarea si depozitarea stratului de pamant vegetal.
- Indepartarea apelor de suprafata prin santuri de garda
- Lucrari de amenajare a platformei de lucru, respectiv aducerea la cota a terenului (cota teren amenajat – CTA).
- Lucrari de demolari
- Alte probleme in cazul existentei pe amplasament a unor vestigii arheologice sau a unor fosile vegetale sau animale vor fi anuntate organele competente care urmeaza sa avizeze asupra continuarii lucrarilor .

Comments are closed.