Trasari topgrafice

Trasarea terenului este operaţia topografica de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc. Aceasta operaţie se execută utilizând instrumente topografice de vizat şi de măsurat.

Actele necesare pe care proprietarul terenului trebuie să le pună la dispoziţia noastră:

  • „Planul de amplasament şi delimitare a imobilului” care conţine coordonatele punctelor care delimitează terenul , în sistemul de proiecţie Stereografic 1970 sau în sistemul de proiecţie Stereografic 1930 – Local Bucureşti (numai pentru imobilele din municipiul Bucureşti). Aceste coordonate definesc forma, suprafaţa si dimensiunile terenului dumneavoastră.
  • copie a actului de identitate al proprietarului;
  • daca este cazul, copie al actului de proprietate a persoanei desemnata de proprietar sa participe la operaţia de trasare.

Nota: Dacă „Planul de amplasament şi delimitare a imobilului” nu conţine coordonatele punctelor în sistemul Stereografic ele vor fi obţinute de persoana autorizată, în baza unei solicitări de informaţii semnată şi de proprietarul terenului şi adresată Oficiului de Cadastru.

Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare”, eliberat în 2 exemplare (unul la client, iar unul rămâne la persoana autorizată care a executat trasarea).

Materializarea punctelor trasate se face cu ţăruşi de lemn, picheţi metalici sau borne din beton .

Punctele trasate se pot materializa cu borne de beton. Marcarea la teren a punctelor trasate cu borne din beton are avantajul ca punctele trasate sunt bine conservate în timp, eliminându-se posibilitatea distrugerii sau sustragerii reperelor.

Întocmirea planului general de trasare

  • Trasarea axelor construcţiei
  • Proiectarea şi trasarea împrejmuirilor construcţiei
  • Trasarea fundaţiilor
  • Trasarea pe înălţime a construcţiilor

Comments are closed.